8/9/08

Biblioviatges 6. Barcelona detectivesca. Dimecres, 20 d'agost de 2008

Presentació + Intro Carles Valls
18:04 Pista 1: Tatuaje
18:08 Novel·la detectivesca de la Transició* Sèrie Carvalho 1972
18:16 Lectura 118:20 Pista 2: Rumba de Barcelona
18:24 Intro Jordi Canal* Bibl. La Bòbila: fons especial i activitats* Barcelona detectivesca* Últimes novetats
18: 34 Pista 3: Tete Montoliu
18:38 La novel·la negra actual* Sèrie Méndez 1983* Sèrie Petra Delicado 1996* A. Martín, E. Mendoza, T. Solana
18:46 Pista 4: El meu carrer
18:50 Despedida