25/4/18

10 novel·les per celebrar el Dia del Treball

10 estats que es produeixen a la feina: canvi, crisi, desesperació, emprenedoria, enfrontament, infelicitat, lluita, resiliència, rutina i supervivència.


Més informació

https://bibliotecavirtual.diba.cat/detall-guia/-/detall/7D2o/GUIA_LECTURA/10934/178756120