21/12/17

Política de desenvolupament de la col·lecció

Conté els principis i criteris que regeixen la selecció del fons documentals de la Biblioteca així com la forma d’adquisició, els seu processament, la seva conservació i, en cas necessari, la seva esporgada.