19/5/17

Refugiats 🤝

El més vulnerables, el més dèbils, acaben sent sempre els que més reben, i entre ells els infants. El còmic es fa ressò d’aquesta situació presentant un grapat de títols que ens oferiran una nova perspectiva sobre aquesta situació tant terrible que es va repetint.


Més informació

http://bibliotecavirtual.diba.cat/comics/refugiats