11/5/17

Juan Rulfo

Al món de la literatura, la importància de Juan Rulfo és inversament proporcional a la seva obra. Va escriure pocs llibres que van introduir tècniques innovadores inspirades en William Faulkner. Formes de narrar basades en la multiplicació de punts de vista, la desaparició del narrador en benefici del diàleg dels personatges, la fragmentació del teixit narratiu i els jocs temporals, com si la història fos un trencaclosques.


Més informació

http://bibliotecavirtual.diba.cat/novela/avui_fa/juan-rulfo