31/3/17

Viento del este, viento del oeste de Pearl S. Buck

Reflecteix una historia de la vida quotidiana d’una dona a la societat xinesa distingida de principis del segle XX. En un moment en què començaven a introduir-se elements foranis a la pròpia cultura tradicional, vehiculats a través del matrimoni de la protagonista, li provoca uns neguits, perfectament extrapolables a la societat d’avui dia.


Més informació

http://bibliotecavirtual.diba.cat/els-bibliotecaris-recomanen