29/3/17

Excursió matinal a la via romana d'Argentona

A prop nostre, tenim masos abandonats a la muntanya, que varen ser importats en el passat i també passarem per el que s'anomena la VIA ROMANA, la Via Sergia que unia Mataró, Granollers i Vic, passant per Parpers.


Més informació

http://www.montaltrek.org/