9/2/17

101 reglas para una arquitectura de bajo consumo

Aquest llibre reuneix les regles bàsiques per optimitzar l'ús de l'energia natural en arquitectura y projectar d'una manera més directa i intuitiva d'acord amb els principis de baix consum energètic.


Més informació

http://bibliotecavirtual.diba.cat/els-bibliotecaris-recomanen