25/3/14

Canvis en les bases de la Mostra Literària del Maresme.


El Consell Comarcal del Maresme, en el Ple celebrat el 18 de març de 2014, ha aprovat les bases de la XXXI edició de la Mostra Literària del Maresme. Aquestes bases presenten canvis amb respecte els certàmens anteriors. 


El primer canvi és en la modalitat prosa, els grups D (de 15 a 18 anys) , E (de 19 a 25 anys) i F (a partir de 26 anys) no tenen fixada una extensió mínima per al seu treball, que fins ara, era de 5 fulls. Això facilitarà la participació, sobretot dels joves, que avui dia tenen tendència a escriure relats curts.

L’altra canvi és que s’ha creat un  Premi extraordinari de microrelats, amb els requisits següents:

6.1 Es poden presentar el participants de tots aquells municipis que s'adhereixin al conveni de col•laboració entre els ajuntaments i el Consell Comarcal del Maresme.

6.2 Els participants han de poder acreditar que viuen habitualment al Maresme. En cas de no ser així, caldrà especificar el tipus de vincle amb la comarca.

6.3 Els participants només podran presentar les seves obres a un municipi. En el cas que presentin obres a més d'un ajuntament quedaran desqualificats.

6.4 El tema es lliure i només s'acceptaran relats de fins a 140 caràcters, redactats en català tan en poesia com en prosa. Estan permesos els truncaments de paraules i les abreviacions.

6.5 Plica: els originals s'han de presentar sota pseudònim o lema acompanyada d'un sobre tancat on s'indiqui a l'exterior XXXI Mostra Literària del Maresme, el pseudònim o lema i a l'interior les dades del participant.

6.6 Cada ajuntament podrà presentar a la fase comarcal fins a cinc microrelats.