8/4/09

L'Hora del Conte 2009_04_08

La sessió d'avui ha destactat per la poca assistència però, a la vegada, ha permès la major participació dels assistents. Ha estat un enorme plaer disposar d'un públic tan implicat. S'han narrat els següents contes:

Bénédicte Guettier, El papá que tenía 10 hijos.Carl Norac i Émile Jadoul, Un regal molt gros.Satoshi Kitamura, El somni d'un artista.Martin Baltscheit, El león que no sabía escribir.