26/8/10

Inscripcions als cursos de català del Maresme


Nivell de suficiència,

dilluns i dimecres de 19 a 21 h.

Inscripcions i proves de col·locació:

Antic alumnat, 15 de setembre de 19 a 21 h.

Nou alumnat, 22 de setembre de 19 a 21 h.